OZVUČOVACÍ
TECHNIKA

OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKA

PODIOVÁ
TECHNIKA

VIDEO
TECHNIKA

O nás

Témata projektu

Cílem našeho působení je podpora projektů, jež zahrnují rozmanitou škálu subjektů a aktérů, kteří se pohybují v oblasti kultury a jiných tvůrčích odvětví tak, aby rozšířila spektrum jejich aktivit. Tento projekt je zakotven v části Kultura programu Kreativní Evropa a jejích průřezových otázkách (inkluze, snížení dopadu na životní prostředí a rovnost pohlaví).

Projekty evropské spolupráce jsou také navrženy tak, aby přispívaly ke vzniku nových iniciativ v rámci EU, jako je například New European Bauhaus.

Podmínky aktuálního projektu pro CREA-CULT-2022-COOP-1 – Projekty malého rozsahu:

 • Konsorcium se většinou skládá z minimálně 3 subjektů ze 3 různých evropských zemí.
 • Maximální výše grantu EU je 200 000 EUR na projekt.
 • Míra podpory financování je maximálně 80 %

Projekty malého rozsahu jsou zvláště vhodné pro podporu místních organizací: při vytváření nových partnerství a rozvoji nových aktivit a inovativních nápadů, jako jsou festivaly, umělecké veletrhy, výstavy, představení atd.

Naší intencí je zejména vytvářet spolupráce, které plní následující cíle:

 • posílit mezinárodní spolupráci a tvorbu,
 • zvýšit kapacitu evropských kulturních a tvůrčích odvětví pro edukaci talentů, inovaci, prosperitu a vytváření pracovních míst a prostoru pro růst

Prioritou projektu je podpora romské společnosti a posílení sociálního začlenění v kultuře prostřednictvím kultury, zejména u osob se zdravotním postižením, příslušníků menšin a osob patřících k sociálně vyloučeným skupinám, jakož i mezikulturní dialog.

Přínosy projektu

Primární cílovou skupinu projektu bude tvořit 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců. V rámci aktivit projektu dojde k propagaci a medializaci romských hudebních děl v národním, evropském a nadevropském měřítku a k nárůstu šíření romské hudební kultury.

Profesionalizací romských kulturních manažerů a hudebních umělců a propagací a medializací romských hudebních děl bude posílena účast romských hudebních umělců a talentů na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích.

Hlavní aktivity projektu

Mezi hlavní záměry projektu patří zmapování kulturních a uměleckých subjektů a vytvoření interaktivní mapy, výměna zkušeností mezi kulturními manažery a hudebními umělci v České republice, Slovensku a Německu. Dále bude založena Asociace romských kulturních manažerů a umělců v EU.  Zmapováním romských a neromských kulturních kritiků v partnerských zemích bude přispěno k provázanosti trhu a větší možnosti spolupráce.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je profesionalizace 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců v České republice, Slovensku a Německu. Kulturní manažeři a hudební umělci získají a posílí své dovednosti v rámci školení v:

 1. technické oblasti (ozvučení, osvětlení, audio, video, LED zařízení, pódia),
 2. digitální oblasti (sociální sítě, internetový marketing, PR),
 3. ve finanční oblasti (získání finančních zdrojů),
 4. v kulturním managementu (ekonomika, právo, branding, personalistika, účetnictví),
 5. v inovacích při technické tvorbě, zpracování, šíření a uchování hudebních děl.

Skrz síť odborných konzultantů vybudovanou v rámci projektu budou mít vyškolení kulturní manažeři a hudební umělci možnost pokračovat v získávání odborných informací a zkušeností, čímž bude zajištěn jejich dlouhodobý odborný růst.

Vyšší odbornost bude mít kladný dopad na kvalitu jimi pořádaných kulturních akcí a provedených uměleckých děl, což se zase kladně projeví v tom, že vzroste počet pořádaných romských kulturních akcí a provedených uměleckých děl a účast romských umělců a kulturních manažerů na proromských a majoritních kulturních akcích. Tím, že vzroste jejich odbornost, budou snadněji získávat zaměstnanecké a podnikatelské příležitosti v kulturně-kreativním. V konečném důsledku se to kladně projeví v jejich zvýšené soutěživosti a konkurenceschopnosti s majoritními subjekty ale i se subjekty romskými a proromskými působících v kulturní a umělecké sféře.

Vedlejšími cíli projektu jsou:

 1. rozvoj spolupráce mezi romskými kulturními manažery a hudebními umělci v partnerských zemích a v EU,
 2. zvýšení profesionální tvorby a šíření romské hudební kultury romských hudebních umělců v evropském rozměru,
 3. posílení účasti romských kulturních manažerů a hudebních umělců na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích,
 4. posílení účasti romských hudebních talentů na významných mimoevropských, evropských a národních kulturních akcích,
 5. zmapování romské a neromské kulturní kritiky, manažerů a umělců v ČR, SK a Německu.

Níže v diagramu jsou názorně stanoveny základní podmínky pro úspěšnou profesionalizaci manažera/hudebníka tak, aby se dokázal v hudební branži prosadit a udržet. Diagram je základem pro navržené aktivity:

 1. vzdělávací akademie – získání a doplnění poznatků potřebných pro uměleckou činnost,
 2. síťování a založení Asociace – sdílení a výměna zkušenosti z praktické činnosti, získání odborných zdrojů, pomoc s propagací,

Samozřejmě našim záměrem není proškolit hudebníky tak, aby byli plnohodnotnými techniky, účetními či PR manažery. Základní přehled ve všech níže zmíněných oblastech je důležitý především z těchto důvodů:

 1. začínající romští hudebníci a kulturní manažeři nemají dostatečné finanční kapacity, aby si mohli dovolit platit v plné výši profesionální služby v daných oborech,
 2. i v případě profesionálních umělců je dobré znát základy všech potřebných oblastí do té míry, aby byli schopni posoudit například kvalitu technického zázemí, znali základy finančního plánování v podnikáni, měli představu o základních metodách úspěšné propagace,
 3. udržovali si přehled v oboru své činnosti, znali trendy a inovace z oboru.

Dále jsme stanovili odborné garanty pro jednotlivé oblasti, a to z řad finančních i přidružených partnerů.

 • Odborným garantem pro oblast umělecká kvalita je německý partner ze společnosti djangoO, c/o Madhouse gemeinnützige GmbH, Landwehrstraße 43, 80366 München, Germany, zastoupené panem Walter Abt a Alexander Diepold.
 • Za oblasti technické provedení, digitální provedení a inovace v kulturně kreativním průmyslu je odborným garantem za žadatele společnost I Am The Sound s.r.o., Volutová 2520/10, 158 00 Praha 5, Česká republika, zastoupená panem Ing. Maxmiliánem Reichelem.
 • Pro oblast kulturní management je odborným garantem slovenský partner ze společnosti OZ Romská umělecká agentúra, Mojmírova 1283/1, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Slovakia, zastoupené panem Lukášem Tonkou.

Nefinančními partnery jsou:

 • Za oblast finanční provedení je odpovědný partner ze společnosti Unie Olašských Romů z.s., Štramberská 826/16, 703 00 Ostrava, Česká republika, zastoupené panem Josefem Stojkou.
 • Asociace romských hudebních umělců v ČR z.s., Boženy Němcové 1651/7, 750 02 Přerov, Česká republika, zastoupená panem Ing. Maxmiliánem Reichelem.

Dokážeme ozvučit následující události:

 • Konference
 • Firemní a významné plesy
 • Rodinné dny
 • Představení vozu
 • Otevírání prostor
 • Galavečery – VIP eventy
 • Vánoční večírky
 • Firemní výročí
 • Technická produkce
 • Pořádání svateb

Akce

Akce

Reference

Reference

Naši klienti

Naši klienti

Tohle je jen část našich spokojených klientů.

Poptávka

Poptávka

Technika

Technika

OZVUČOVACÍ
TECHNIKA

OSVĚTLOVACÍ
TECHNIKA

PODIOVÁ
TECHNIKA

VIDEO
TECHNIKA

Ozvučovací technika

Ozvučovací technika

Každý ze zvukařů přesně ví, jak by to mělo znít. Každý ze zvukařů přesně ví, kde dělá ten druhý chybu. A každý ze zvukařů věnuje více času hodnocením práce toho druhého než své vlastní.

Na světě žije více jak 6 miliard zvukařů. My tak hlavně pracujeme vždy na tom, abychom splnili vše, co si zvukaři poručí a aby to fungovalo.

A funguje.

Zvuk máme od jedné bedýnky a jednoho mikrofonu po lineární zvukové systémy pro desítky tisíc posluchačů. Skladem.

A funguje.

Osvětlovací technika

Osvětlovací technika

Na rozdíl od zvuku je to tak neuchopitelná věc, že naprosté většině lidí stačí, když vidí na pódium. My k tomu přidáváme užitnou hodnotu, že vidí i umělci na publikum. A k tomu mícháme takové barvy, aby to ladilo. Dodáváme takovou techniku, aby to fungovalo. Skladem jsou stovky kusů světelné techniky. Když chcete šokovat pomocí pódiových efektů – umíme to. Když chcete svítit decentně, umíme to. Pokud to má být show – umíme to. Uvnitř, venku, slunečno či deštivo – umíme to.

Má být světlo? Nebo tma?

Umíme to.

Podiová technika

Podiová technikaa

Nivtec, Layher, hydraulické mobilní pódia ALSPAW, vnitřní či venkovní konstrukce vč. hydraulické výstavby věží, rozměry pódií od pár metrů až po stovky čtverečních metrů. Skladem je zastřešení až 17m x 14m s výškou až 11m! Pokud máte menší požadavky, umíme i pódia 2m x 2m, 3x2m, 4x4m, 6x3m, 6x4m, 6x5m, 7x2m, 7x3m … cokoliv. A hezky.
Ke všemu potřebný certifikát, statická zpráva, revize, věnujeme se každému detailu.

Co chceme ale nejvíc – aby to fungovalo a u toho bylo pro diváky hezké.

A umíme to.

Video technika

Video technika

Pokud je něco lepší než originál, tak snad jen obraz z naší video techniky.

Live obraz, záznam, konference, projekce a projektory, LED systémy, TV přijímače, cokoli je potřeba je skladem. Navíc spolupráce na projektu, budeme s vám přemýšlet, kde se obraz hodí, čím to vylepši a kde ušetřit. Aby to bylo hezké, aby to fungovalo.

Umíme to.

Jsme členové českého sociálního klastru SINEC

Náš tým

Náš tým

Ing. Maxmilian Reichel

“někdo to musí řídit”

Radim Walter Valášek

světla/scéna

Tomáš Hustopecký

stage

Petr Pikoš Ohřál

zvuk

Michal Gašperik

zvuk

Ing. Aleš Baran

finance

Jirka Řeha

doprava

Kontaktní formulář

Pokud máte jakékoliv otázky ohledně našich služeb či techniky, neváhejte nás kontaktovat.