O programu Creative Culture 2022

Kreativní Evropa je program Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětví (scénická umění, výtvarné umění, literatura, hudba, film, televize, herní průmysl, kulturní dědictví atd.). Program ročně nabízí více než dvacet výzev pro financování kulturních a kreativních projektů.

Hlavními cíli tohoto programu jsou chránit, rozvíjet a podporovat evropskou kulturní a jazykovou rozmanitost a kulturní dědictví, dále také zvyšovat konkurenceschopnost a ekonomický potenciál kulturních a kreativních odvětví, zejména v oblasti audiovize.

Díky podpořeným projektům a dalším aktivitám by mělo dojít k prohloubení umělecké a kulturní spolupráce na evropské úrovni, posílení ekonomického a sociálního rozměru evropských kulturních a kreativních odvětví; napomáhat inovacím a udržitelnosti audiovizuálního odvětví.

Tento projekt se také zasazuje o nezávislé prostředí včetně mediální gramotnosti, které by mělo mít pozitivní dopad na svobodu uměleckého projevu, mezikulturní dialog a sociální začleňování.

Kreativní Evropa přispívá k dosažení klíčových priorit Evropské komise, jako je Zelená dohoda pro Evropu, inkluze a rovnost pohlaví. Všechny podpořené projekty musí tyto principy zohledňovat ve svých aktivitách.

Představení projektu

Projekt se věnuje především efektivní inkluzi menšin do většinové společnosti v kulturním odvětví.

Mezi hlavní záměry projektu patří zmapování kulturních a uměleckých subjektů a vytvoření interaktivní mapy, výměna zkušeností mezi kulturními manažery a hudebními umělci v České republice, Slovensku a Německu. Dále bude založena Asociace romských kulturních manažerů a umělců v EU.  Zmapováním romských a neromských kulturních kritiků v partnerských zemích bude přispěno k provázanosti trhu a větší možnosti spolupráce.

Hlavním cílem projektu je profesionalizace 60 romských kulturních manažerů a hudebních umělců v České republice, Slovensku a Německu v rámci vzdělávací akademie. Kulturní manažeři a hudební umělci získají a posílí své dovednosti v rámci školení v:

  • technické oblasti (ozvučení, osvětlení, audio, video, LED zařízení, pódia),
  • digitální oblasti (sociální sítě, internetový marketing, PR),
  • ve finanční oblasti (získání finančních zdrojů),
  • v kulturním managementu (ekonomika, právo, branding, personalistika, účetnictví),
  • v inovacích při technické tvorbě, zpracování, šíření a uchování hudebních děl.